Kyoto Kanze Noh Theater

Annual schedule

January Monthly PerformancesCaption service is available

Sunday, January 14, 2024 11:00am

Sponsored by Kyoto Kanze Association

Programs

 • Okina Kanze Kiyokazu
 • Chikubushima Oe Yasumasa
 • Genjikuyo Urata Yasuhiro
 • Nomori Hashimoto Tadaki

Admission Fee

 • ※ Released on December 1st
 • Advance reserved seat ticket ¥8,500  
 • Advanced free ticket  ¥6,500
 • Free ticket at the door ¥7,000
 • Student discount free ticket ¥3,000

February Monthly PerformancesCaption service is available

Sunday, February 25, 2024 11:00am

Sponsored by Kyoto Kanze Association

Programs

 • Saigyozakura Umewaka Rosetsu(Banbayashi)
 • Ukihune Mikata Shizuka
 • Kasugaryujin Kawamura Haruhisa

Admission Fee

 • ※ Released on JAN 10th
 • Advance reserved seat ticket ¥8,500  
 • Advanced free ticket  ¥6,500
 • Free ticket at the door ¥7,000
 • Student discount free ticket ¥3,000

Suutai (Noh lyrics without music) and Shimai (simplified version of Noh) Performance

Sunday, March 10, 2024 11:00am

Sponsored by Sponsored by Kyoto Kanze Association

Programs

 • Tadanori Kawamura Kazutaka
 • Shunkan Hashimoto Masao
 • Sumidagawa Umewaka Rosetsu
 • Yamamba Urata Yasuchika

Admission Fee

 • Advanced ticket¥4,500
 • Ticket at the door¥5,000
 • Student discount ticket¥2,500

March Monthly PerformancesCaption service is available

Sunday, March 24, 2024 11:00am

Sponsored by Kyoto Kanze Association

Programs

 • Yoro Matsuno Hiroyuki
 • Go Katayama Kuroemon

Admission Fee

 • ※ Released on FEB 1st
 • Advance reserved seat ticket ¥8,500  
 • Advanced free ticket  ¥6,500
 • Free ticket at the door ¥7,000
 • Student discount free ticket ¥3,000

April Monthly PerformancesCaption service is available

Sunday, April 28, 2024 11:00am

Sponsored by Kyoto Kanze Association

Programs

 • Ebira Juge Chisato
 • Yuya Kawamura Harumichi
 • Sumagenji Yoshinami Toshiaki

Admission Fee

 • ※ Released on MAR 1st
 • Advance reserved seat ticket ¥8,500  
 • Advanced free ticket  ¥6,500
 • Free ticket at the door ¥7,000
 • Student discount free ticket ¥3,000

May Monthly PerformancesCaption service is available

Sunday, May 26, 2024 11:00am

Sponsored by Kyoto Kanze Association

Programs

 • Jinenkoji Katayama Shingo
 • Hajitomi Oe Matasaburo
 • Tenko Hashimoto Koji

Admission Fee

 • ※ Released on APR 1st
 • Advance reserved seat ticket ¥8,500  
 • Advanced free ticket  ¥6,500
 • Free ticket at the door ¥7,000
 • Student discount free ticket ¥3,000

June Monthly PerformancesCaption service is available

Sunday, June 23, 2024 11:00am

Sponsored by Kyoto Kanze Association

Programs

 • Ugetsu Hashimoto Masao
 • Yugao Sugiura Toyohiko
 • Kou Oe Nobuyuki

Admission Fee

 • ※ Released on MAY1st
 • Advance reserved seat ticket ¥8,500  
 • Advanced free ticket  ¥6,500
 • Free ticket at the door ¥7,000
 • Student discount free ticket ¥3,000

Suutai (Noh lyrics without music) and Shimai (simplified version of Noh) Performance

Sunday, July 14, 2024 11:00am

Sponsored by Kyoto Kanze Association

Programs

 • Morihisa Kosika Takayuki
 • Izutsu Urata Yasuhiro
 • Omukomachi Kanze Kiyokazu
 • Ama Katayama Shingo

Admission Fee

 • Advanced ticket¥4,500
 • Ticket at the door¥5,000
 • Student discount ticket¥2,500

Omoshiro Nohgakukan

Saturday, July 27, 2024 1:00pm

Sponsored by Kyoto Kanze Association

Programs

Admission Fee

Kanze Young Noh Players Performers Workshop

Saturday, August 3, 2024 11:00am

Sponsored by Kyoto Kanzekai

Programs

 • Kamo Terasawa Takumi
 • Kocho Asai Fuya
 • Kumasaka Tani Konosuke

Admission Fee

 • Advanced ticket¥3,000
 • Ticket at the door¥3,500
 • Student discount ticket¥1,500

August Monthly PerformancesCaption service is available

Sunday, August 25, 2024 11:00am

Sponsored by Kyoto Kanze Association

Programs

 • Yorimasa Kanze Kiyomasa
 • Yokihi Inoue Hirohisa
 • Aoinoue Urata Yasuchika

Admission Fee

 • ※ Released on JUL 1st
 • Advance reserved seat ticket ¥8,500  
 • Advanced free ticket  ¥6,500
 • Free ticket at the door ¥7,000
 • Student discount free ticket ¥3,000

September Monthly PerformancesCaption service is available

Sunday, September 22, 2024 11:00am

Sponsored by Kyoto Kanze Association

Programs

 • Shunkan Kanze Tetsunojo
 • Nonomiya Hashimoto Kozaburo
 • Kumasaka Wakebayashi Michiharu

Admission Fee

 • ※ Released on AUG 1st
 • Advance reserved seat ticket ¥8,500  
 • Advanced free ticket  ¥6,500
 • Free ticket at the door ¥7,000
 • Student discount free ticket ¥3,000

Kyoto Kanze Noh Special PerformancesCaption service is available

Sunday, October 27, 2024 11:00am

Sponsored by Kyoto Kanze Association

Programs

 • Ataka Mikata Shizuka
 • Oharagoko Katayama Kuroemon
 • Koinoomoni Kawamura Harumichi

Admission Fee

 • ※ Released on SEP1st
 • Advance reserved Sseat ticket (1F)
 • Advance reserved Aseat ticket (1F)
 • Free ticket at the door (2F)
 • Student discount free ticket (2F)

Densho no Kai(Noh recital to give young performers an opportunity to gain practical experience)

Saturday, November 9, 2024 1:00pm

Sponsored by Kyoto Kanze Association

Programs

 • Naniwa Asai Fuya
 • Makiginu Hayashi Ayako
 • Kumasaka Aoki Mayuto
 • Shojo Hukano Momoka

Admission Fee

 • Adivance ticket ¥3,000
 • Ticket at the door¥3,500
 • Student discount ticket¥1,500

November Monthly PerformancesCaption service is available

Sunday, November 24, 2024 11:00am

Sponsored by Kyoto Kanze Association

Programs

 • Sanemori Aoki Michiyoshi
 • Tamakazura Urabe Yukihiro
 • Adachigahara Miyamoto Shigeki

Admission Fee

 • ※ Released on OCT 1st
 • Advance reserved seat ticket ¥8,500  
 • Advanced free ticket  ¥6,500
 • Free ticket at the door ¥7,000
 • Student discount free ticket ¥3,000

December Monthly PerformancesCaption service is available

Sunday, December 15, 2024 11:00am

Sponsored by Kyoto Kanze Association

Programs

 • Sumiyoshimode Hayashi Soichiro
 • Midare Matsui Miki Washio Yoshiko

Admission Fee

 • ※ Released on NOV 1st
 • Advance reserved seat ticket ¥8,500  
 • Advanced free ticket  ¥6,500
 • Free ticket at the door ¥7,000
 • Student discount free ticket ¥3,000
top